ارتقاء خدمات آزمایشگاهی به کمک ابزارهای تخصصی

۱۵ کارگروه تخصصی از کارشناسان حوزه‌های مختلف آزمایشگاهی، در شبکه فعال هستند و این یعنی تخصص و تجربه در این صنعت کاربردی جریان دارد.

به گزارش ایسنا، تشکیل کارگروه‌های تخصصی در شبکه آزمایشگاهی یکی از الزامات برای استفاده از تخصص و توان متخصصانی است که در این حوزه فعالیت می‌کنند و می‌توانند این خدمات را در مرز دانش پیش ببرند و ارتقا دهند. بر همین اساس نیز شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با کمک سرآمدان علمی در این حوزه اقدام به ایجاد ۱۵ کارگروه تخصصی کرده است.

رضا اسدی‌فرد، مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره لزوم شکل‌گیری چنین کارگروه‌هایی، گفت: یکی از اولویت‌های شبکه در این چند سال، توسعه پلتفرم جریان دانش بود که یکی از بهترین روش‌ها برای اجرایی شدن آن را حمایت از شکل‌گیری کارگروه‌های تخصصی می‌دانیم.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه نیروی انسانی مهمترین رکن در هر حوزه علمی است، این کارگروه‌ها را حمایت کردیم.

این کارگروها نیز با برگزاری نشست، برگزاری دوره‌های آموزشی، تدوین استاندارد و غیره سعی کردند دانش و توان خود را به اشتراک بگذارند.

به گفته مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در حال حاضر ۱۵ کارگروه تخصصی و یک گروه فنی متشکل از کارشناسان حوزه‌های مختلف آزمایشگاهی در شبکه فعال هستند.

به گزارش روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی در حال حاضر ۸۳۰ مرکز آزمایشگاهی را به عضویت خود درآورده که دسترسی محققین و صنعتگران به خدمات آزمایشگاهی متنوع و گسترده را فراهم کرده است. این مجموعه ها با به اشتراک‌گذاری اطلاعات بیش از ۱۸ هزار دستگاه و بیش از ۱۰ هزار آزمون متنوع، در راه تقویت توان آزمایشگاهی کشور گام بر می‌دارند.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید