مصرف کم کودهای شیمیایی توسط کشاورزان خراسان شمالی

ایسنا/خراسان شمالی مدیر شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی خراسان شمالی گفت: میزان مصرف کودهای شیمیایی از سوی کشاورزان استان کم است.

محسن نظام دوست در نشست خبری که ۱۳ دی ماه برگزار شد، اظهارکرد: کشاورزی خراسان شمالی در بحث سرانه مصرف کودهای شیمیایی پرمصرف نیست و میانگین مصرف کودهای شیمیایی در این استان نسبت به میانگین کشوری کمتر است.

وی افزود: میزان کودی که مراکز تحقیقاتی توصیه می کنند و سهمیه اختصاصی به این استان ۴۰ هزار تن است این در حالی است که در سال گذشته که بیشترین میزان مصرف کود در استان وجود داشته این مقدار به ۳۷ هزار تن رسیده است.

نظام دوست ادامه داد: میانگین سهمیه کود ازته در این استان ۳۰ هزار تن است که در سال گذشته ۷۰ درصد از آن جذب شده است.

وی به کودهای فسفاته و پتاسه نیز اشاره کرد و گفت: سهمیه پنج ساله خراسان شمالی برای کود فسفاته ۱۱ هزار تن و برای پتاسه سه هزار و ۶۰۰ تن است که میانگین فروش پنج ساله برای کودهای فسفاته چهار هزار تن و برای کودهای پتاسه ۱۳۰۰ تن بوده است.

این مقام مسئول تصریح کرد: طی سال گذشت به علت افزایش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه، میزان مصرف این دو کود به شدت کاهش یافت.

وی با اشاره به آمار مصرف کودهای شیمیایی در بخش کشاورزی این استان در سال جاری گفت: طی ۹ ماه امسال ۱۸۲۰ تن کود فسفاته، ۶۶۰ تن کود پتاسه در اختیار کشاورزان قرار داده شده است.

مدیر شرکت خدماتی حمایتی کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: این میزان اختصاص کود با سهمیه اختصاصی استان بسیار فاصله دارد و در حال حاضر به ۵۰ درصد توزیع سهمیه رسیده ایم.

وی تاکیدکرد: این آمار و ارقام نشان می دهد که صنعت کشاورزی خراسان شمالی با پرمصرفی کود مواجه نیست.

انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید