۲۳ مهر

رشته های تجربی درآمد و بازار کار

  رشته تجربی به طور مداوم بیشترین متقاضیان کنکور سراسری را جذب می کند و اگر واقع بین باشیم اکثریت متقاضیان به امید قبولی در رشته های شناخته شده و البته پردرآمد وارد این رشته می شوند. برای آشنایی بیشتر با رشته های تجربی درآمد و بازار کار آن با مشاورین صدای سنجش به نشانی…