با عدالت و معنویت در جامعه می توان از پیشرفت سخن گفت

دبیر اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بستری برای حرکت در مسیر عدالت و معنویت توأم با عقلانیت است. با حضور این دو عنصر در جامعه می‌توان از پیشرفت همه‌جانبه سخن گفت.

به گزارش ایسنا به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم سیدباقری در گفت و گویی به تبیین دستاوردهای عدالت و معنویت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: حضور عناصر عدالت و معنویت در سند الگو، حکایت از پیشرفتی متفاوت و همه‌سونگرانه دارد و روشی دیگرگون برای پویایی جامعه اسلامی ترسیم می کند. با حضور این دو عنصر در جامعه می‌توان از پیشرفت همه‌جانبه سخن به میان آورد همان که قرآن کریم از آن به حیات طیبه تعبیر می کند و زندگی به معنای واقعی کلمه است.
وی افزود: عدالت غالبا به معنای اعطای حقوق به صاحبان آن تعریف شده است و یکی از حقوق مسلم انسان در شریعت اسلام، توجه به بعد روحانی و داشتن حیات معنوی در جهان است اما معنویت در ساحت عمل و حرکتِ اجتماعی، عدالت‌ورزی را نیز به همراه دارد و یا باید به همراه داشته باشد و معنویت بدون عدالت، ناقص است، بنابراین یکی از لوازم حضور معنویت در اجتماع، عدالت‌ورزی در عرصه‌های فردی و اجتماعی است.
دبیر اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار کرد: به معنای عام، در پیشرفت، نوعی پویایی وجود دارد که از وضع موجود به سمت وضع مطلوب در حرکت است اما پیشرفت در سند الگوی اسلامی ایرانی، فراگردی است که در بردارندۀ پویایی بهبودیابندۀ همیشگی در همۀ حوزه‌های مادی و معنوی زندگی انسانی است و با بهبود شرایط زندگی در ساحت‌های مختلف، بستر برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی فراهم می‌شود. در این فرایند، نوعی مدیریت آگاهانه باید وجود داشته باشد. بدون معنویت و آموزه‌های الهی، اصولا نمی‌توان به گوهر و حقیقت عدالت اجتماعی دست یافت و اگر در جامعه‌ای عدالت اجتماعی برقرار نباشد پایه معنویت هم متزلزل خواهد بود. میان عدالت و معنویت، تعاملی سنجیده در جامعه انسانی برقرار است. توجه به معنویت، انسان را به حیات حقیقی خویش و قوه عامله انسانی را به عدالت‌ورزی فرا می‌خواند از سوی دیگر، رفتار عادلانه، خود، مصداق عمل معنوی و همسو با تقویت بعد روحی انسانی است.
باقری در پایان گفت: با توجه به این منظر می‌توان گفت که مشخصه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، حضور عناصر معنویت اجتماعی، عدالت اجتماعی و عقلانیت در همۀ ساحت‌های آن است و طراحی الگو، به‌منزله ارائه نقشه راه تحصیل حیات طیبه است. با تعامل عدالت و معنویت در پرتوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جامعه و فرد، به سمت حیات طیبه که همان حرکت به سوی زندگی شایسته و مطلوب قرآنی است حرکت می‌کند.
انتهای پیام

دیدگاهتان را بنویسید