تأکید دادستان تهران بر استفاده از تمام امکانات برای رسیدگی‌های قضایی

دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسات اجرای طرح پایش، نظارت و بررسی عملکرد نواحی سی و دو گانه دادسراهای تهران، با تأکید بر لزوم نظارت بر حسن انجام کار و جلوگیری از بروز تخلفات، گفتت: باید تمام ظرفیت‌ها و امکانات دادسراها برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی بسیج شود.

به گزارش ایسنا به نقل از دادستانی تهران، عملکرد نواحی سی و دو گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران، طی هفت جلسه مجازی با حضور دادستان تهران و معاونان وی در دادسرای مرکز و نواحی (سرپرستان دادسراها)، قضات و مدیران دفاتر کل دادسرا های تهران، به منظور پایش نقاط قوت و ضعف و رفع مشکلات و کاستی های موجود مورد بررسی، نظارت و ارزیابی قرار گرفت.

در این جلسات القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران به اختصاص وقت ویژه برای رسیدگی به امور و آمار عملکرد مثبت تا پایان سال اشاره کرد و افزود: اطلاع رسانی به هنگام در مورد مسائل و اتفاقات مهم در حوزه قضایی تحت امر ضروری است.

وی با اشاره به “وظیفه سنگین همکاران در پی ابلاغ سند تحول قضایی” اظهار داشت: باید اقدامات لازم و ضروری در مورد پرونده‌ های ورودی به دادسرا به سرعت انجام شود و همه امکانات اعم از نیروی انسانی و سایر امکانات در جهت رسیدگی به پرونده های قضایی بسیج شود.

دادستان تهران با تاکید بر لزوم رسیدگی به پرونده ‌های مسن و بررسی علل به تعویق افتادن و مسکوت ماندن برخی پرونده‌ها در دادسراها تصریح کرد: عملکرد ضابطین و قائل شدن ضمانت اجرا برای دستورات و پیگیری آن، رعایت زمانبندی و معقول بودن دستورات باید مورد نظارت و توجه قرار گیرد.

دادستان تهران با یادآوری اهمیت وظایف دادیاران و بازپرسان دادسرا به عنوان پیشانی قوه قضاییه و اینکه سرپرستان نواحی بر اوقات کشیک و دسترسی شبانه روزی شهروندان به مسئولین نظم و امنیت شهر از جمله سرپرستان نواحی مختلف دادسرا نگاه ویژه دارند؛ افزود: سرپرستان نواحی به منظور ممانعت از بروز تخلفات مادی و اخلاقی بر عملکرد زیر مجموعه های خود نظارت مستمر و جدی داشته باشند.

در ابتدای این جلسات معاون اول دادستان تهران با ارائه گزارشی آماری، عملکرد هر یک از نواحی دادسرای تهران را از حیث موجودی پرونده، تعداد پرونده ‌های وارده در ۱۰ ماه گذشته، پرونده های مختومه، عملکرد مثبت و منفی هر یک از شعب تحقیق و اجرای احکام، میانگین پرونده های وارده در هر ماه، مدت زمان رسیدگی پرونده در هر شعبه، نتایج رسیدگی های قضایی در دادسرا ها از حیث تصمیمات قضایی و انواع قرارهای مختومه(منع تعقیب، برائت، موقوفی و…)، وضعیت ابلاغ‌های الکترونیک، وضعیت پرونده‌ های مسن، وضعیت محکومین و متهمین متواری، حضور در جلسات محاکم جهت دفاع از کیفرخواست، اعتراض به آرای محاکم (برائت و عدم تناسب) و وضعیت ارجاع پرونده ها تشریح کرد.

احمد رحمانیان تناسب و عدم تناسب ارجاعات را یکی از معیارهای تحلیل و ارزیابی گزارش عملکرد نواحی اعلام کرد و با تأکید بر لزوم اصلاح و بازنگری عملکرد و رویه برخی از نواحی در این حوزه، تصریح کرد: نتیجه عملکرد نواحی دادسرا با آسیب ‌شناسی نقاط قوت و ضعف، برای رفع نقص در مدت زمان مشخص به آنان اعلام می شود.

در این جلسات همچنین مسائل و مشکلات موجود در نواحی مختلف دادسرا که از سوی سرپرستان و قضات نواحی مطرح می‌شد از سوی دادستان تهران و معاونان وی در دادسرای مرکز مورد توجه و رسیدگی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش نجفی معاون نظارت و پیگیری دادستان تهران نیز از پایش عملکرد دادسراهای تهران با توجه به معیارهایی از قبیل ارتقاء نظم و انضباط اداری، رعایت دستورالعمل سازماندهی اجرای احکام کیفری، نظارت دقیق قضات بر نحوه اجرای مجازات به ویژه مجازات شلاق، نواقص تحقیقات، مستدل و مستند بودن قرارهای تامین، نظارت بر عملکرد ضابطین در انجام تحقیقات و تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم خبر داد و بر لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت ‌های قانونی و بهره گیری از نهادهای ارفاقی در اتخاذ تصمیمات قضایی و قرارهای صادره تأکید کرد.

در جلسات اجرای طرح پایش، نظارت و بررسی عملکرد نواحی دادسرا های تهران با هدف کاهش رفع اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی‌ ها، افزایش رضایتمندی مراجعان، استفاده بهینه از سیستم های الکترونیکی و نرم افزارهای موجود، کاهش مراجعان، مطالبه گری پیشگیری از وقوع جرم، احیای حقوق عامه، نظارت بر عملکرد ضابطین با اعمال مدیریت معاونین دادستان، اقدامات هر دادسرا در شعب تحقیق و دادیاری به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.

این سلسله جلسات با حضور القاصی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رحمانیان معاون اول دادستان، نجفی، معاون نظارت و بازرسی دادستان و کاظمی، معاون اجرای احکام و ضابطین دادستانی در هفت روز متناوب در بهمن ماه ۱۳۹۹ و خارج از ساعت اداری برگزار شد که بازه زمانی هر جلسه حدود ۵ ساعت به ‌طول انجامید.

در این جلسات که با استفاده از امکانات ویدئو کنفرانس به صورت مجازی برگزار شد؛ علاوه بر سرپرستان دادسرا های تهران، همه قضات دادسراها حضور داشتند و جلسات با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی برگزار گردید.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید