سامانه دانشجویی بهزیستی تا پایان هفته باز است

رئیس مرکز فناوری سازمان بهزیستی کشور درباره سامانه دانشجویی و پرداخت کمک هزینه به دانشجویان تحت پوشش توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایسنا، مجید رضازاده با اشاره به سامانه دانشجویی و پرداخت کمک هزینه به دانشجویان تحت پوشش بیان کرد: سامانه از اواخر مهرماه شروع به کار کرد و افرادی که ثبت نام اولیه و ثبت نام ترمی خود را انجام دادند و مدارکشان را بارگذاری کردند و مدارک قابل تایید بود، ما توانستیم طی دو هفته گذشته کمک هزینه شهریه آنها را پرداخت کنیم.

وی افزود: اما تعدادی از افراد بودند که ثبت نام آنها ناقص بود و یا مدارک خود را به درستی بارگذاری نکرده بودند،  ما نتوانستیم پرداخت کنیم و مواردی هم بودند که ثبت نام نکرده بودند. به همین دلیل از ابتدای هفته گذشته سامانه باز شده و این هفته، آخرین مهلت است تا افراد بتوانند ثبت نام خود را انجام و مدارک را بارگذاری کنند تا ما بتوانیم شهریه آنها را پرداخت کنیم.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید